วิสัยทัศน์ (Vision)

”เมืองแหง เมืองแห่งความสุข” (Muang Haeng The City Of Happiness)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์"เสนอชื่อบุคคลดีเด่นเนื่องในวันเอดส์โลก 2560" ประชาสัมพันธ์ "คัดเลือก ยุวสตรีดีเด่น 2561" ประชาสัมพันธ์ "คัดเลือก สตรีดีเด่น ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม" ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ประชาสัมพันธ์"เลือก อบต. ดีเด่น" ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างห้องสรง ใช้สำหรับการรับเสด็จ ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างห้องสรง ใช้สำหรับการรับเสด็จ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารดูทั้งหมด
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างห้องสรง ใช้สำหรับการรับเสด็จ ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างห้องสรง ใช้สำหรับการรับเสด็จ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้าง 2 โครงการ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.ม.11 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.11 ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กระทู้ล่าสุด
แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์ [[ชัวว์ๆ]]นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์อัพเดทใหม่ปี 60 E-Bookคู่มือสอบแนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์ (ออกตรงๆ)แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์ ((ออกชัวร์)แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์ [[Load]]คู่มือสอบ แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันศึกษา+แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า กรมประชาสัมพันธ์ #NEW#แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ NEW UPDATE แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ [[ UPDATE ]]แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์