วิสัยทัศน์ (Vision)

”เมืองแหง เมืองแห่งความสุข” (Muang Haeng The City Of Happiness)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
งบการเงิน มี.ค. 2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบประปาบาดาล บ้านกองลม หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ป ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดสำหรับดำหัวผู้สูงอายุ โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่แตะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้่างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ส
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารดูทั้งหมด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 16 โครงการ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระบบประปาบาดาล บ้านกองลม หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ป ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดสำหรับดำหัวผู้สูงอายุ โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านแม่แตะ ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้่างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ส ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.11 (ทางไปศาลเจ้าเจ้ดสี) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านกองลม หมู่ที่2 (ครั้งที่ 2) ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสรา้งระบบประปาบาดาล บ้านกองลม หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด
กระทู้ล่าสุด
คู่มือเตรียมสอบ+ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ทั่วไป) กรมส่งเสริมการเกษตร แนวข้อสอบ(เน้นๆ)+ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ทั่วไป) กรมส่งเสริมการเกษตร ข้อสอบ(ออกบ่อย)หนังสือสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ทั่วไป) กรมส่งเสริมการเกษตร คัดมาเน้นๆ#เพื่ออ่านสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม อธิบายข้อสอบ** เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม [[NEW]]คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม *คัดมาเพื่ออ่านสอบ*แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม //หนังสือสอบ//ฟรี MP3 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร รับฟรี MP3+หนังสือสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร คู่มือสอบ++พิเศษ MP3 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร