วิสัยทัศน์ (Vision)

”เมืองแหง เมืองแห่งความสุข” (Muang Haeng The City Of Happiness)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ บริเวณพลับพลาทรงงานโครงการบ้านเ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในกิจกรรมวันเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตรวจเช็คเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน ขพ 653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตรวจเช็ตซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน ผว 8728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถส่วนกลางคันหมายเลขทะเบียน ผย 385 เ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์และของรางวัลในกิจกรรมวันเด็ก ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2561
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารดูทั้งหมด
ประกาศราคากลางครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 (สนามฟุดบอล - ดอยสนามบิน) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เมืองแหง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสามหมื่น (สนามฟุตบอล-ดอยสนามบิน) ตารางแสดงวงเงินถนนคสล. ม.6(สนามฟุตบอล - ดอยสนามบิน) ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานอบต.เมืองแหง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างห้องสรง ใช้สำหรับการรับเสด็จ
กระทู้ล่าสุด
(มาใหม่)แนวข้อสอบ คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี61 ((ข้อสอบจากผู้เชี่ยวชาญ)) เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี61 (บอกแนวข้อสอบ) เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี61 (ใหม่ล่าสุด)คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี61 คลิกรับแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี61 คู่มือสอบ++ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี61 (อัพเดต ถาม ตอบ)แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม ปี61 แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร [[ชัวว์ๆ]] แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร อัพเดทใหม่สุด แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศุลกากร